SLSP patronem honorowym Dental Business Trends: „Marketing i Praktyka Zarządzania”

30 września i 1 października w Chorzowie, w hotelu Hotelu Diament Arsenal Palace odbyła się konferencja pod tytułem “Dental Business Trends: Marketing i Praktyka Zarządzania”.   Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej. 

W trakcie dwóch bloków zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: wizerunek i reputacja, kluczowe czynniki konkurencji, wizerunek lekarza on-line, najczęstsze błędy w dokumentacji medycznej, zakaz reklamy lekarzy dentystów oraz ochronę danych osobowych. Finałem pierwszego dnia konferencji były wykłady dot. profesjonalnej recepcji placówki medycznej prowadzony przez p. Macieja Gibińskiego z Centrum Doradczego Prawa Medycznego oraz Kontrole Sanepidu w przychodniach i praktykach stomatologicznych omawiane przez radcę prawnego Arkadiusza Jóźwika. Obie prelekcje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, a wykładowcy zostali nagrodzeni brawami.
Drugi dzień wydarzenia rozpoczął się od wykładu p. Aleksandry Laskowskiej pt. “Po pierwsze pacjent. Po drugie zarządzanie”, gdzie prelegentka omówiła jak budować przewagę rynkową w oparciu o wizerunek placówki medycznej przyjaznej pacjentowi. Po tym wystąpieniu nastąpił podział na bloki tematyczne, gdzie uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w takich kwestiach jak: wzrost małego biznesu, 6 dobrych praktyk zarządzania zaopatrzeniem gabinetu stomatologicznego, rozwój biznesu i ludzi w nim pracujących, abrazja powietrzna oraz sedacja wziewna.
W trakcie podziału na ścieżki, swój wykład na temat „ Współpracy generatywnej” wygłosiła reprezentantka oraz jedna z założycielek Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej. p. Iwona Żuławińska.
Doktor Żuławińska, która jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie pedodoncji, poruszyła zagadnienia związane ze współpracą generatywną, wyjaśniła dlaczego warto się zrzeszać i współpracować ze sobą oraz przedstawiła historię Stowarzyszenia Wydarzenie zostało zamknięte wykładami  dotyczącymi kontroli Urzędu Wojewódzkiego oraz form wykonywania zawodu lekarza dentysty.