Czym jest wizyta konsultacyjna?

Wizyta konsultacyjna jest niezbędnym etapem rozpoczęcia leczenia stomatologicznego. Pozwala na oswojenie się z gabinetem. Jest momentem poznania lekarzy i uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Na wizycie przygotowywany jest indywidualny plan leczenia w zależności od potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Podczas wizyty konsultacyjnej stomatolog dokonuje przeglądu jamy ustanej, przedstawia wstępny plan leczenia wraz z kosztorysem oraz ustala kolejne terminy wizyt. W klinikach i gabinetach Stowarzyszenia wykonywane jest kompleksowe leczenie w każdej specjalizacji: stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka, ortodoncja, chirurgia, implantologia, periodontologia, stomatologia estetyczna.