Szkolenie „Doskonały coaching menedżerski”

Sobotnie spotkanie w dniu 16 marca 2013 w Konstantynowie Łódzkim zakończyło cykl szkoleń „Doskonalenie coaching menedżerski” dla właścicieli i pracowników gabinetów stomatologicznych Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej.

W tym dniu w szkoleniu wzięły udział osoby z przychodni z Łodzi, Częstochowy, Bydgoszczy i Człuchowa. Szkolenie obejmowało zarówno wykłady jak i ćwiczenia, które okazały się trudnym, ale zarazem bardzo ciekawym wyzwaniem dla uczestników. Całość zajęć prowadzona była przez doświadczonych trenerów biznesu Pana Michała Katarzyńskiego oraz Pana Krzysztofa Bajda. Mocną stroną spotkania było profesjonalne przygotowanie wykładowców oraz całkowite nakierowanie tematyki na specyfikę działania gabinetów dentystycznych.

Trud przygotowania i zorganizowania szkolenia podjęła Pani Doktor Beata Kosowska z Centrum Medycznego Bamed81 z Łodzi, za co bardzo serdecznie wszyscy dziękujemy.