Podsumowanie działań

Przez ostatni czas udało nam się dokonać wielu rzeczy:
• Organizowaliśmy spotkania, na których wymienialiśmy się doświadczeniami i odwiedzaliśmy wzajemnie nasze kliniki,
• Organizowaliśmy szkolenia – zarówno wewnętrzne, prowadzone przez naszych wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach, jak i zewnętrzne prowadzone przez firmy szkoleniowe,
• Pozyskiwaliśmy środki z funduszy europejskich na szkolenia i doskonalenie,
• Współpracowaliśmy w zakresie tworzenia procedur i dokumentacji medycznej usprawniających pracę naszych klinik,
• Podwyższaliśmy jakość i standardy naszych procedur medycznych i procedur obsługi Pacjentów,
• Negocjowaliśmy wspólnie zakupy urządzeń i wyposażenia naszych klinik,
• Byliśmy i jesteśmy sobie wsparciem w codziennej naszej pracy.