Stowarzyszenie Liderów Stomatologii Polskiej zostało założone w marcu 2007 roku. Uzasadnienie dla swego powołania znajdując w istniejącej na polskim rynku stomatologicznym luce.

Dynamiczna współpraca polskich ośrodków naukowo - szkoleniowych, obejmująca swoim zasięgiem instytucje międzynarodowe, systematyczne wzbogacanie ofert poszczególnych gabinetów stomatologicznych, ogromna konkurencyjność w zakresie technologii i materiałów to naturalne i nieodzowne elementy towarzyszące rozwojowi nauki.

Medycyna, a szczególnie stomatologia jest dziedziną wymagającą stałego doskonalenia się lekarzy - praktyków. Wysoki poziom merytoryczny wiedzy dostępnej dla polskich lekarzy stomatologów, przy równoczesnej wymianie doświadczeń na międzynarodowej arenie, niewątpliwie przyczyniają się do tego, że polska stomatologia jest stomatologią na najwyższym, światowym poziomie.

Naturalne jest, że często proces  stałego doskonalenia metod pracy, edukacji i zdobywania nowych umiejętności, wzbogacanie technologii - pochłaniają tak wiele energii, że zagubiony zostaje cel tych wszystkich działań.

A cel w stomatologii zawsze jest jeden: dobro pacjenta.

Rozwój i konkurencyjność winne służyć podniesieniu jakości usług świadczonych na rzecz każdego pacjenta.

Oczywiste jest, że celem istnienia każdej praktyki stomatologicznej jest dążenie do jak najlepszego świadczenia usług. Jednak wielowymiarowość zawodu stomatologa - jego uzależnienie od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności - osadzonych w kontekście relacyjnym, którego podstawą jest proces wzajemnej komunikacji z pacjentem - to czynniki, które sprawiają, że często pojawiają się wątpliwości. Wątpliwości obustronne. Lekarzom trudno zrozumieć rzeczywiste oczekiwania pacjentów, którym z kolei może być trudno właściwie je wyartykułować. Niemożność wzajemnej komunikacji rodzi kolejne problemy: poczucie niezrozumienia i niezadowolenie pacjenta, wynikające często z braku świadomości na temat tego, czego mogą, a wręcz powinni wymagać od swojego lekarza stomatologa. Z kolei specjaliści często nie wiedzą w jaki sposób pracować, by oferować rzeczywistą, najwyższą jakość.

Na styku wzajemnych oczekiwań obu tych grup znajduje się Stowarzyszenie Liderów Stomatologii Polskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej
Prezes Stowarzyszenia:

Tomasz Rozwadowski

t.rozwadowski@slsp.pl

V-ce Prezes Stowarzyszenia:

Arkadiusz Kosowski

Skarbnik Stowarzyszenia:

Andrzej Górski

a.gorski@slsp.pl

Komisja Etyki Zawodowej Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej
Przewodniczący Komisji ds. Etyki Zawodowej:

Lidia Oleszczuk

lo@dentica.com.pl

Członek Komisji ds. Etyki Zawodowej:

Ireneusz Jażdżewski

i.jazdzewski@slsp.pl

Członek Komisji ds. Etyki Zawodowej:

Istvan Tanczos

i.tanczos@slsp.pl

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej
Przewodnicząca Komisji:

Mariusz Pelikan

pelikan@primadent.pl

Członek Komisji:

Istvan Tanczos

i.tanczos@slsp.pl

Kontakt dla Członków i osób zainteresowanych członkostwem
Kierownik Biura:

Natalia Staszczyk

biuro@slsp.pl

Ta część serwisu Stowarzyszenia Liderów Stomatologii Polskiej wymaga logowania.